AM3P

Save the date for Advances in Materials & Pavement Performance Prediction: 

Doha, Qatar

Welcome Mr. Ilhan Cetin

The Pavement Engineering Section would like to welcome our new PhD candidate Mr. Ilhan Cetin.

Welcome Dr. Loay...

The Pavement Engineering Section would like to welcome our new scientific staff Dr. Loay AlKhateeb .

Welcome Mr. Sun Zhaojie

The Pavement Engineering Section would like to welcome our new PhD candidate Mr. Sun Zhaojie.

Welcome Mr. Haopeng Wang

The Pavement Engineering Section would like to welcome our new PhD candidate Mr. Haopeng Wang.

Congratulations...

Congratulations to  Dr. Pengpeng Wu on successfully defending her PhD theses.  

Congratulations...

Congratulations to  Dr. Jinlong Li and Dr. Santosh Kumar Srirangam on successfully defending their PhD thesis. 

Best Poster Award

Paper titled “Healing of Bitumen at Microstructural Level” won Best Poster Award

Best Poster Award

"Durability Analysis of Super-Quiet Pavement Structures"  won Best Poster Award.

 

“Guest Fulbright scholar”

The Pavement Engineering Section hosted Fulbright scholar Prof. Michael L. Greenfield, the University of Rhode Island between January –May 2017.

BCRRA 2017

Save the date: 

28 - 30 juni 2017, Athene, Griekenland

Wegbouwkunde

Het onderwijs- en onderzoeksprogramma van de sectie Wegbouwkunde is vooral gericht op het experimenteel en modelmatig karakteriseren van wegenbouwmaterialen op verschillende schaalniveau’s  en het ontwerp en onderhoud van de verschillende soorten wegverhardingen. 

Promotieonderzoeken richten zich primair op het verouderings- en (self-)healingsgedrag van asfaltmengsels en het verjongen en hergebruiken van asfalt. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar verschillende technieken voor het stabiliseren van grond en naar het ontwerpen, analyseren en aanleggen van betonwegen. 

Afstudeerders zijn van harte welkom om deel te nemen aan de lopende onderzoekstrajecten voor hun MSc-thesis. Masterstudenten zijn ook vaak betrokken bij kleinere onderzoeken die door aannemers of wegbeheerders geïnitieerd worden en die zo worden opgezet dat ze kunnen worden uitgevoerd in de tijd die beschikbaar is voor een afstudeerproject. 

De sectie beschikt over hoogwaardige laboratorium- en computerfaciliteiten. De experimentele faciliteiten lopen van chemische en nanoschaal metingen als infrarood spectometrie (FTIR), atomic force microscopy (AFM) en nano CT scans,  tot grootschalige versnelde praktijkproeven in de LINTRACK. Om numerieke modellen te kunnen ontwikkelen en gebruiken voor het onderzoek op al deze schaalniveau’s beschikt de sectie over krachtige, parallelle  computersystemen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Engelse pagina.

Naam auteur: Webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu